Iridomyrmex purpureus
"Meat ant"

Rodzina / Family: Formicidae
Podrodzina / Subfamily: Dolichoderinae
Plemię / Tribe: Leptomyrmecini
Rodzaj / Genus: Iridomyrmex
Gatunek / Species: I. purpureus

Iridomyrmex purpureus to mrówka występująca na całym terenie Australii. Zwykle występuje na glebach piaszczysto-żwirowych, gniazda zakładając pod ziemią. Gatunek ten tworzy bardzo duże kolonie liczące do 100 000 osobników. W Australii Iridomyrmex purpureus nazywany jest meat ants z uwagi na wykorzystywanie tych mrówek do pozbywania się padłych zwierząt gospodarskich. Inna nazwa tych mrówek to Gravel Ants. Jak wszystie mrówki z rodzaju Iridomyrmex również I. purpureus nie posiadają żądła, są jednak agresywne i bronią swojego gniazda używając do tego celu żuwaczek oraz substancji chemicznych.

Iridomyrmex purpureus is an ant that is found all over Australia. Usually it grows in sand and gravel soils, making nests underground. This species creates very large colonies of up to 100,000 individuals. In Australia, Iridomyrmex purpureus is called meat ants due to the use of these ants to get rid of fallen livestock. Another name for these ants is Gravel Ants. Like all Iridomyrmex ants, I. purpureus does not have a sting, but they are aggressive and defend their nest using mandibles and chemicals.