Wasmannia auropunctata

Electric ant; Little fire ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Myrmicinae
Plemię | Tribe:Attini
Rodzaj | Genus:Wasmannia
Gatunek | Species:W. aureopunctata

pl  Wasmannia auropunctata, zwana także „małą mrówką ogniową”, oraz „mrówką elektryczną”, to gatunek rodzimie występujący w Ameryce środkowej oraz południowej, bez najchłodniejszych jej regionów. Jako gatunek inwazyjny zawleczona została także w inne miejsca na świecie, obecnie stwierdzona została na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. W miejscach inwazji negatywnie wpływa nie tylko na inne gatunki mrówek, ale także na inne owady, pajęczaki, a nawet kręgowce – na Galapagos atakuje wykluwające się z jaj żółwie. Biologia tego gatunku sprzyja inwazji – w koloniach znajduje się wiele królowych, a każda z nich jest w stanie rozmnażać się partenogenetycznie. Ponadto Wasmannia auropunctata nie wykazuje agresji wobec innych kolonii swojego gatunku. Jak na swoje niewielkie rozmiary (ok 1,5 mm), gatunek ten potrafi zadać swoim użądleniem zaskakująco silny ból, który porównywany jest do użądlenia mrówek ogniowych z rodzaju Solenopsis.

 

uk  Wasmannia auropunctata, little fire ant or an electric ant, is an ant species native to Central and South America, excluding its coldest regions. As an invasive species it inhabits also other places in the world, and now it is recorded from all continents except Antarctica. Outside its native range, Wasmannia auropunctata affects negatively not only other ant species, but also other insects, arachnids, and even vertebrates – on the Galapagos it attacks and kills hatching tortoises.This species has some attributes, that can contribute to the success as an invader – there are dozens of queens in a colony, all of them can reproduce through partenogenesis. Moreover, Wasmannia auropunctata does not show aggression to conspecific colonies. For its small size (about 1.5 mm), this species can inflict surprisingly intense pain with its sting, which is comparable to the stings of the fire ants from the genus Solenopsis.