Pseudoneoponera rufipes

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Ponerinae
Plemię | Tribe:Ponerini
Rodzaj | Genus:Pseudoneoponera
Gatunek | Species:P. rufipes

pl  Pseudoneoponera rufipes to gatunek występujący w południowo-wschodniej Azji. Spotkać go można w Indiach, Laosie, Nepalu, Pakistanie, Tajlandii, Wietnamie, części Chin oraz na Sri Lance. Wygląd Pseudoneoponera rufipes znajduje odzwierciedlenie w jej nazwie łacińskiej, ponieważ „rufipes” oznacza po łacinie „posiadający czerwone (rude) odnóża”. Ta niemałych rozmiarów mrówka może pochwalić się całkiem wyszukaną, jak na tę grupę owadów, strategią obrony. Zaniepokojony, lub zaatakowany osobnik Pseudoneoponera rufipes wystrzeliwuje z odwłoka smugi klejącej substancji, która może unieruchomić, lub odpędzić napastnika. Uważa się, że jest to bardziej skuteczna metoda obrony przed niewielkimi zwierzętami, niż żądło. Strategia rozrodcza większości przebadanych gatunków z rodzaju Pseudoneoponera polega na rozmnażaniu się przez gamergaty, czyli zdolne do kopulacji i składania zapłodnionych jaj robotnice. W tym układzie nie koniecznie występuje królowa. Poprzednie nazwy tego gatunku: Pachycondyla rufipes, Bothroponera rufipes.

 

uk  Pseudoneoponera rufipes is an ant species which lives in Southeast Asia and can be found in India, Laos, Nepal, Pakistan,  Sri Lanka, Thailand, Vietnam and some parts of China. Its appearance is connected with its Latin name, because „rufipes” means „having red legs”. This quite big species has rather unusual defense strategy. When disturbed, Pseudoneoponera rufipes can produce a foamy secretion from their gaster, which can immobilize, or drive off the potential predator. It seems to be a more effective method of defence against small animals, than a sting. Reproductive strategy of the most of studied Pseudoneoponera is producing gamergates (mated, egg-laying workers), not the queen. Previous names of this species include: Pachycondyla rufipes, Bothroponera rufipes.