Myrmecia pyriformis

bull ant ; inch ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Myrmeciinae
Plemię | Tribe:Myrmecini
Rodzaj | Genus:Myrmecia
Gatunek | Species: M. pyriformis

pl  Myrmecia pyriformis to gatunek występujący w Australii. Choć wszystkie mrówki z rodzaju Myrmecia znane są z siły swojego jadu, to właśnie M. pyriformis uważana jest za gatunek najbardziej niebezpieczny dla człowieka, co poskutkowało wpisaniem tego gatunku do Księgi Rekordów Guinnessa jako najbardziej niebezpieczną mrówkę. Kolonie tego gatunku najczęściej zakładane są przez pojedynczą królową, jednak jej późniejsza utrata nie oznacza końca kolonii – robotnice Myrmecia pyriformis posiadają zdolność kopulacji z samcami i składania zapłodnionych jaj. Robotnice tego gatunku cechują się polimorfizmem – największe z nich (osiągające nawet 26 mm!) przewyższają swym rozmiarem najmniejsze nawet dwukrotnie. Pomimo faktu, że mrówki należące do tego rodzaju cechują się bardzo dobrym wzrokiem, robotnice M. pyriformis są aktywne poza gniazdem niemal wyłącznie w nocy. Do nawigacji potrzebują jednak choć odrobiny światła i ich aktywność zazwyczaj skupia się wokół zmierzchu i świtu, ewentualnie w innych porach podczas pełni księżyca.

 

uk  Myrmecia pyriformis, bull ant or inch ant, is an Australian ant species. Although all Myrmecia species are famous for their venom strength, M. pyriformis is considered to be the most dangerous for humans. This resulted in listing this species in the Guinness World Records as the most dangerous ant. Colonies of this species are usually founded by a single, mated queen, but its subsequent loss doesn’t mean the end of the colony, as M. pyriformis workers are able to mate and lay fertilized eggs. Workers of this species are polymorpic – the largest of them (reaching 26 mm!) are twice as large as the smaller ones. Despite the fact that all Myrmecia ants have very good eyesight, workers of M. pyriformis are active outside the nest almost exclusively at night. However, for navigation, they need at least a little light and their activity usually focuses around dusk and dawn, with the exception during the full moon.