Myrmecia forficata

Inchman ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Myrmeciinae
Plemię | Tribe:Myrmecini
Rodzaj | Genus:Myrmecia
Gatunek | Species: M. forficata

pl  Myrmecia forficata to gatunek mrówki występujący w południowo-wschodniej części Australii. Mrówki te znane są z siły swojego jadu, a Myrmecia forficata należy pod tym względem do czołówki w obrębie rodzaju. Użądlenia bywają niebezpieczne, ponieważ u części osób występuje wstrząs anafilaktyczny, czyli nagła, ostra, alergiczna reakcja na jad. Jad tego gatunku może więc stanowić dla człowieka zagrożenie życia. Toksyna nie służy jednak tym mrówkom wyłącznie do obrony. Z pomocą żądła polują one także na zdobycz, która służy za pokarm. Robotnice Myrmecia forficata, podobnie jak inne gatunki z tego rodzaju, poszukują pokarmu w pojedynkę, nie werbując do pomocy sióstr. Pomimo wielkości tych mrówek, nie jest łatwo zlokalizować ich gniazda – wejście nierzadko ukryte jest pod różnymi elementami środowiska w taki sposób, że z odległości nie jest ono łatwe do wypatrzenia. Kolonia zakładana jest przez pojedynczą królową w sposób półklasztorny, co oznacza, że królowa wychowując larwy opuszcza gniazdo i zdobywa pokarm.

 

uk  Myrmecia forficata, known also as an inchman ant, is a bull ant species distributed in southeast Australia. These ants are known for the strength of their venom, and Myrmecia forficata is one of the most venomous in the genus. Stings can be dangerous, because some people develop anaphylaxis – a sudden, severe allergic reaction to the venom. Therefore, the venom of this species can be lethal to humans. However, this toxin is not only used for defense – ants also use it while hunting for the prey. Myrmecia forficata workers, like other species of this genus, forage solitarily, without recruiting other colony members. Despite the size of these ants, it is not easy to locat their nests, because the entrance is often hidden under various environment elements. The colony is established in semi claustral way, which means that queen, whle raising the larvae, leaves the nest to collect food.