Iridomyrmex purpureus

Meat ant

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Dolichoderinae
Plemię | Tribe:Leptomyrmecini
Rodzaj | Genus:Iridomyrmex
Gatunek | Species:I. purpureus

pl  Iridomyrmex purpureus to gatunek występujący w Australii. Jest to szeroko rozpowszechniona i dominująca mrówka, występująca praktycznie na całym obszarze tego kontynentu. To, co na pierwszy rzut oka zwraca uwagę na ten gatunek, to nie tylko jego powszechność i dominacja ekologiczna, ale także wygląd. Są to całkiem spore mrówki, których głowa i tułów mają odcień czerwonawy, odwłok zaś jest znacznie ciemniejszy. W odpowiednim świetle całe ciało mrówki połyskuje wieloma kolorami. Iridomyrmex purpureus to gatunek gniazdujący w sposób polidomiczny, czyli taki, który nie posiada tylko jednego miejsca gniazdowego. Pojedyncza kolonia zajmuje kilka gniazd, połączonych wyraźnymi szlakami zapachowymi. Teren zajmowany przez system gniazd jest w bardzo zaciekły sposób broniony przed wszelkimi rywalami, zwłaszcza przed innymi mrówkami – także tego samego gatunku. Mrówki te tworzą całkiem liczne kolonie, mogące osiągać ponad 300 tysięcy robotnic. Pomimo tego, że jest to gatunek zdolny do aktywnej obrony, ma również swoich wrogów. Głównym z nich jest kolczatka, która rozkopuje gniazda mrówek w poszukiwaniu bogatych w tłuszcz form płciowych. Ze względu na to, że Iridomyrmex purpureus bronią się przed drapieżnikiem bardzo zaciekle, kolczatka nie rozkopuje gniazd tych mrówek, kiedy nie znajdują się w nich formy płciowe.

 

uk  Iridomyrmex purpureus, or southern meat ant, is an ant species that can be found in Australia. It is very widespread and dominant species, which can be found in most parts of the continent. What draws attention to this species is not only its dominance, but also its appearance. This is quite large species, with reddish head and thorax, while the abdomen is distinctly darker. In the right light conditions, whole body is clearly iridescent. Iridomyrmex purpureus often lives in polydomic colonies, i.e. it does not have only one nest. A single colony occupies several nests, which are connected by distinct scent trails. The area occupied by the polydomous colony is strictly protected against all rivals, especially against other ants, including these of the same species. This ants form quite large colonies, which can reach over 300.000 workers. Despite the fact that this is a species capable of active defense, it also has its enemies. The main of them is the echidna, which digs up the nest in search for fat-rich alates. Because of the ants’ efficient defense, echidnas do not dig up the nest when alates are absent in the nest.