Harpegnathos venator

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Ponerinae
Plemię | Tribe:Ponerini
Rodzaj | Genus:Harpegnathos
Gatunek | Species: H. venator

pl  Pomimo tego, że mrówki to stosunkowo zróżnicowana morfologicznie grupa owadów, są wśród nich gatunki, które wyróżniają się na tle innych. Niewątpliwie należy do nich Harpegnathos venator – gatunek charakteryzujący się niecodzienną budową i stosunkowo dużym rozmiarem. Mrówki te spotkać można w Indonezji, Borneo, Malezji, Bangladeszu, Indiach, Laosie, Tajlandii, Wietnamie oraz w Chinach. Ze względu na to, że Harpegnathos venator zasiedlają tereny o znacznej rocznej sumie opadów, ich gniazda są odpowiednio zabezpieczone przeciwpowodziowo. Wejście, mające lejkowaty kształt, unosi się ponad okoliczną glebę, dzięki czemu płynąca po powierzchni woda nie wlewa się do środka. Większość gniazda w części podziemnej otoczona jest, wykopanymi przez mrówki, nieużywanymi komorami, które tworzą swego rodzaju poduszki powietrzne, niedopuszczające nadmiaru wody z okolicznej gleby. Dodatkową barierą są wzmocnione ściany zamieszkiwanych komór, które od wewnątrz wyścielone są resztkami pustych kokonów otaczających poczwarki.

 

uk  Despite the fact, that ants are quite diverse groups of insects in terms of morphology, there are some species standing out from others. Undoubtedly, one of them is Harpegnathos venator – a species characterized by an unique body shape and relatively big size. These ants can be found in Indonesia, Borneo, Malaysia, Bangladesh, India, Laos, Thailand, Vietnam and China. Due to the high rainfall in the area, Harpegnathos venator’s nests are adequately protected against flood. The funnel-shaped nest entrance is raised above surrounding soil, preventing the water from pouring inside. Most of the nest is surrounded underground by empty chambers, forming some kind of air cushion, which prevents water from being soaked from the surrounding soil. Walls of inhabited chambers, lined with the empty cocoons, constitute an additional barrier.