Ectatomma opaciventre

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Ectatomminae
Plemię | Tribe:Ectatommini
Rodzaj | Genus:Ectatomma
Gatunek | Species: E. opaciventre

pl  Ectatomma opaciventre to jedne z największych i najładniejszych przedstawicielek rodzaju Ectatomma. Występują one w Ameryce Południowej gdzie możemy je spotkać od Argentyny po Kolumbię i Ekwador. Najczęściej Ectatomma opaciventre spotykana jest w Brazylii. Mrówki te zakładają kolonie w ziemi i mają strukturę polidomiczną, oznacza to, że tworzą sieć gniazd między którymi przemieszczają się mrówki a królowa jest tylko w jednym gnieżdzie. W naturze Ectatomma opaciventre bardzo rzadko pobiera płynny pokarm a podstawą ich diety są owady (w tym inne mrówki i termity) na które aktywnie polują. Podobnie jak inne Ectatomma również E. opaciventre wykorzystują oprzędy poczwarek do wyścielania powierzchni komór w swoich podziemnych gniazdach.

uk  Ectatomma opaciventre are one of the largest and prettiest representatives of the genus Ectatomma. They occur in South America, where can be found from Argentina to Colombia and Ecuador. Ectatomma opaciventre is most commonly found in Brazil. These ants establish colonies in the ground and they have a polydomic structure, which means that they form a network of nests between which ants move and the queen is in only one nest. In the wild, Ectatomma opaciventre very rarely consume liquid food, and their diet is based on insects (including other ants and termites) which they actively hunt. Like other Ectatomma, E. opaciventre also use pupa cocoons to line the surface of chambers in their underground nests.