Cataglyphis nodus

Rodzina | Family:Formicidae
Podrodzina | Subfamily:Formicinae
Plemię | Tribe:Formicini
Rodzaj | Genus:Cataglyphis
Gatunek | Species:C. nodus

pl  Cataglyphis nodus to gatunek zamieszkujący południową Europę, część północnej Afryki oraz Bliski Wschód. Występuje w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Gruzji, Grecji, Egipcie, Iranie, Iraku, Macedonii, Czarnogórze, Rumunii, Słowacji, Serbii, Syrii, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz na Węgrzech. Podobnie jak inne gatunki należące do tego rodzaju, Cataglyphis nodus to mrówki dobrze przystosowane do życia w gorących i suchych miejscach. Długie odnóża, szybkie poruszanie się oraz uniesiony do góry odwłok zapobiegają przegrzaniu – dzięki temu mrówki te aktywne są nawet w najgorętszych porach dnia. Polują wtedy na owady oraz szukają takich, którym nie udało się przeżyć upału. W gnieździe Cataglyphis nodus może znajdować się wiele królowych, a same kolonie nie są zbyt duże – osiągają kilkaset robotnic.

 

uk  Cataglyphis nodus is distributed in South Europe, part of Northern Africa and East Asia. Its distribution covers Albania, Armenia, Azerbajian, Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Georgia, Greece, Egypt, Hungary, Iran, Iraq, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovakia, Serbia, Syria, Turkey and United Arab Emirates. Similarly to other members of the genus, Cataglyphis nodus are very well adapted to live in dry and hot places. Long legs, fast movements and raised abdomen are features, which allow them to remain active even during the hottest hours of the day. They prey on other insects and look for these, which have not survived the heat. Cataglyphis nodus is a polygynous species (e.g. has more than one queen in a nest), and its colonies can reach up to few hundreds workers.