Aphaenogaster dulcineae

Opis / Description of Aphaenogaster dulcineae

pl Aphaenogaster dulcineae to fascynujący gatunek mrówki, który można spotkać na obszarze Europy obejmującym Hiszpanię, Portugalię i Francję. Ta wyjątkowa mrówka charakteryzuje się koloniami o wielkości do 5000 robotnic. Kolonie są monoginiczne, co oznacza, że posiadają tylko jedną królową.

Te mrówki odgrywają ważną rolę w lokalnych ekosystemach, biorąc udział w cyklu rozkładu materii organicznej i przemieszczaniu nasion. Aphaenogaster dulcineae stanowi fascynujący obiekt badań dla entomologów i miłośników przyrody, a także przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej w swoich naturalnych siedliskach.

uk  Aphaenogaster dulcineae is a fascinating ant species found in the European regions encompassing Spain, Portugal, and France. This unique ant is characterized by colonies with up to 5000 workers. The colonies are monogynous, meaning they have only one queen.

These ants play a crucial role in local ecosystems, participating in the decomposition of organic matter and the dispersal of seeds. Aphaenogaster dulcineae serves as an intriguing subject for entomologists and nature enthusiasts, contributing to the preservation of ecological balance in its natural habitats.