Anoplolepis custodiens

common pugnacious ant

 
Rodzina | Family: Formicidae
Podrodzina | Subfamily: Formicinae
Plemię | Tribe: Plagiolepidini
Rodzaj | Genus: Anoplolepis
Gatunek | Species:  A. custodiens

pl  Anoplolepis custodiens to gatunek występujący w centralnej i południowej Afryce. Spotkać można go w Botswanie, Lesotho, Kenii, Mozambiku, Namibii, RPA, Suazi, Tanzanii i Zimbabwe. Gatunek ten zasiedla miejsca stosunkowo suche, nie unikając przy tym terenów uprawnych i sąsiedztwa człowieka. Anoplolepis custodiens dominuje w miejscach, w których występuje. Pomimo swojej nadzwyczajnej żarłoczności, nie wykazuje agresji wobec innych kolonii swojego gatunku. Robotnice tych mrówek wykazują polimorfizm, a więc różnią się od siebie wielkością w obrębie kolonii. Można także zaobserwować u nich polietyzm, czyli różnice w zachowaniu poszczególnych osobników. Podczas gdy na powierzchni gleby furażują robotnice wszystkich rozmiarów, na krzewy i drzewa wspinają się wyłącznie mniejsze osobniki. Ze względu na pospolite i nierzadko masowe występowanie, gatunek ten stanowi znaczną część diety pangolinów i mrówników. W przypadku tych pierwszych, nawet ponad ¾ menu stanowią mrówki tego gatunku.

 

uk  Anoplolepis custodiens, or common pugnacious ant, occurs in central and southern Africa. It can be found in Botswana, Kenya, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Eswatini, Tanzania and Zimbabwe. Common pugnacious ant inhabits relatvely dry places, including farmland and human neighborhood. Anoplolepis custodiens often dominates ant comminities, but despite its extraordinary voracity, this species shows no aggression towards other, conspecific colonies. Workers are polymorphic, so they differ in size within the colony. Polyethism also can be observed – while workers of all sizes forage on the ground, only smaller individuals climb bushes and trees. Due to its commonness, this species constitutes a significant part of the diet of pangolins and aardvarks. In the case of the former, ¾ of the menu consists of Anoplolepis gracilis workers.