Acromyrmex versicolor

Opis / Description of Acromyrmex versicolor

pl Acromyrmex versicolor to fascynujący gatunek mrówki, powszechnie występujący na Pustyni Sonora w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych i północnym Meksyku. Te mrówki zbierają zarówno żywą, jak i martwą roślinność, aby wykorzystać ją w hodowli grzybów w swoich gniazdach. Grzyby te stanowią ich główne źródło pożywienia. Nowe kolonie tego gatunku mogą być zakładane zarówno przez haplometrozię, jak i pleometrozię.

Badania nad Acromyrmex versicolor koncentrują się głównie na konsekwencjach kondycji fizycznej i aspektach behawioralnych pleometrozi, a królowe wykazują cechę poliandrii, co jest nietypowe wśród mrówek. Loty godowe odbywają się pod koniec lata lub na początku jesieni po obfitych deszczach.

Te mrówki formują duże gniazda z wieloma kopcami, często spotykane w piaszczystych glebach wokół suchych koryt rzecznych. Pracownicy zbierają liście w kolumnach, obejmując różnorodne rośliny pustynne. Niedługo po lotach godowych królowe współpracują w zakładaniu pierwszych gniazd, co nazywa się pleometrozją. Aktywność żerowania jest uzależniona od temperatury, a mrówki są aktywne przede wszystkim nocą w okresie letnim, przechodząc na aktywność dzienną w późniejszym okresie roku.

uk  Acromyrmex versicolor is a fascinating species of ant commonly found in the Sonoran Desert of the southwestern United States and northern Mexico. These ants collect both live and dead vegetation to cultivate fungi within their nests, and these fungi serve as their primary food source. New colonies of this species can be established through both haplometrosis and pleometrosis.

Research on Acromyrmex versicolor primarily focuses on the fitness consequences and behavioral aspects of pleometrosis. Queens exhibit polyandry, an uncommon trait among ants. Mating flights occur in late summer or early fall after substantial rainfall.

These ants create large nests with multiple craters, often found in sandy soils around dry riverbeds. Workers form foraging columns, collecting leaves from various desert plants. Shortly after mating flights, queens collaborate to establish the first nests, a phenomenon known as pleometrosis. Foraging activity is temperature-dependent, with ants primarily active at night during the summer and shifting to diurnal activity later in the year.